• Kategorie
 • ZWCAD 2012 PL Standard

Program do projektowania 2D

Okres ważności:
Licencja wieczysta
Liczba stanowisk 1
Rodzaj licencji Elektroniczna
System operacyjny Windows
Typ licencji Do użytku komercyjnego lub prywatnego
Wersja językowa: Angielska, Polska
Zawartość pakietu Licencja na program
Brak towaru
1228.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 0
Dostawa elektroniczna 0
Dostępność Brak towaru
Zwcad
Program ZWCAD 2012 wycofany ze sprzedaży. Sprawdź ofertę na najnowszą wersję: program ZWCAD

Konkurencyjna cena programu ZWCAD, wyróżnia go na tle konkurencji, jest jednym z najpopularniejszych programów do opracowywania projektów dwuwymiarowych.


obsługuje dwa własne formaty, w których można zapisać projekty i później je edytować (otwierać) :  *.dwg i *.dxf

Warianty zabezpieczenia programu ZWCAD:


Zabezpieczenie programowe :Ten rodzaj zabezpieczenia , najczęściej stosowany jest w komputerach przenośnych. Licencję można  również w bezproblemowy sposób przekazywac pomiędzy komputerami, wystarczy odinstalować licencję i aktywować na nowym stanowisku. Konieczne jest połączenie z internetem.


Wraz z ukazaniem się najnowszej  wersji ZWCAD`a  , prezentujemy  kilka nowości :

 • możliwość wypełnienia gradientem bezpośrednio przez polecenie GRADIENT lub przez przycisk Gradient na pasku narzędzi Rysuj.
 • nowy punkt charakterystyczny M2P przydatny przy wyznaczeniu punktu środkowego z dwóch punktów,
 • automatyczne tworzenie ułamków przy użyciu funkcji tekst i mtext z możliwością zastosowania maski tła
 • brak ograniczenia ilości rysunków, które będą mogły być seryjnie publikowane,
 • narzędzia porównywania rysunków będą również porównywać bloki, atrybuty i tekst,
 • możliwość dołączenia do rysunków  plików ECW, które są wykorzystywane między innymi przy zdjęciach satelitarnych i lotniczych,
 • możliwość dodawania wymiarów do obiektów regionu, a połączenia między obiektami i wymiarami mogą być przerywane
 • możliwość eksportowania rysunków jako wielostronicowe pliki DWF,
 • style wizualne, które pozwalają rysować i edytować w wielu zacienionych trybach,
 • możliwość stosowania elementów w blokach do operacji przycinania.
Wybrane funkcje programu zwcad 2012 Standard  :
 • Narzędzie do tworzenia: linii, polilinii,, wieloboków, łuków, okręgów, chmurek, splajnów, elips; tworzenie i wstawianie bloków, regionów, tekstu; kreskowanie.
 • Narzedzia do edycji : przesuwanie, odsunięcie równoległe, szyk prostokątny i kołowy, obrót przedłużenie, rozciąganie, przycinanie i przerywanie, fazowanie i zaokrąglenie, rozbicie elementów.
 • Lokalizacja punktów charakterystycznych: Między innymi: filtrowanie współrzędnych, koniec i środek obiektu, przecięcie obiektów, centrum, punkty kwadrantowe, styczność, prostopadłość, równoległość, punkt bazowy i punkt na obiekcie.
 • Porządek wyświetlania, pomiary, właściwości fizyczne obszaru lub bryły. Warstwy, style tekstu, wymiarowanie
 • Obsługa rastrów : Wstawianie, przycinanie oraz zmiana jasności i kontrastu obrazów rastrowych w formacie( BMP, JPG, GIF, TIF, PCX, TGA).
 • Tworzenie brył ( opcja dostępna w wersji ZWCAD PRO) : sześcian, kula, walec, stożek ,klin, torus, oraz wyciągnięcie wokół osi, wyciągnięcie wzdłuż prostej, wyciągnięcie przez przekroje oraz po ścieżce; przekroje brył.
 • Edycja brył ( opcja dostępna w wersji ZWCAD PRO): operacje logiczne (suma, różnica i iloczyn), wydłużenie istniejącej ściany (z zachowaniem przebiegu ścian bocznych i bez), usuwanie, pochylenie i obracanie ścian, tworzenie powłok z brył i wiele innych.
 • Tworzenie powierzchni: Proste tworzenie powierzchni, między innymi: sześcian, klin, ostrosłup, stożek, torus, czasza, kopuła, sfera, siatka 3D, różne rodzaje wyciągnięć.
 • Języki programowania : LISP, SDS, COM, nagrywanie i uruchamianie makr.
 • VBA ( w wersji ZWCAD PRO) jest to wewnętrzny język programowania w Zwcad. Posiada on wbudowany edytor, który umożliwia uruchamianie i tworzenie i skryptów.Wiele nakładek jest obecnie tworzonych w VBA.
 • Wymiarowanie: Między innymi, wymiary poziome i pionowe, równoległe, długość łuku, średnica, promień (także z przesuniętym środkiem), kąt, od bazy, szeregowy, z pochylonymi pomocniczymi liniami wymiarowymi, i wiele innych.
 • Pasek właściwości: Umożliwia szybką zmianę parametrów wybranych obiektów, zbiorczo, a także indywidualnie.
 • Przestrzeń papieru : W przestrzenie papieru możemy tworzyć rzutnie (obszary, gdzie możemy wyświetlać elementy z przestrzeni modelu w zadanej skali). Wyświetlana jest kartka papieru odpowiadająca rzeczywistej kartce papieru na której zamierzamy drukować, oraz liniami przerywanymi (na zewnątrz) pokazany jest obszar niedrukowany.
 • Narzędzia dodatkowe : Około 80 narzędzi dodatkowych ułatwiających rysowanie. Narzędzia podzielone są poszczególne grupy: warstwy, bloki, tekst, wymiary, rysowanie.
 • Parametryzacja: Zupełnie nowa funkcja, która została wprowadzona w wersji 2011 .
 • Funkcje pozwalają na wstawianie wymiarów, które są powiązane z wymiarowanym obiektem. Po zmianie wartości wymiaru zmieni się także wielkość obiektu.
 • Definiowanie więzów geometrycznych.
 • Podświetlanie obiektów: Po najechaniu kursorem nitkowym na obiekt, zostanie on podświetlony. Bloki, lub grupy są traktowane jako jeden obiekt.
 • Lokalizacja punktów charakterystycznych : W wersji 2011 uchwyty działają szybciej i są bardziej precyzyjne. Wprowadzono również opcję magnet umożliwiającej precyzyjne przeprowadzenie linii poprzez punkt charakterystyczny. Dodano nowy punkt charakterystyczny m2p (mtp). Można wskazać 2 punkty, ZWCAD obliczy punkt leżący dokładnie w środku odległości pomiędzy podanymi punktami
 • Edytor tabel
 • Funkcja solprof: Dzięki funkcji możemy "spłaszczyć" przestrzenny obiekt. Linie niewidoczne wędrują na inną warstwę, którą można wyłączyć.
 • Mleader :Nowe narzędzie do odnośników. Tekst na półce odnośnika można edytować w edytorze. Możliwość łatwego dodawania i usuwania odnośników do linii odniesienia.
 • Field: Obsługa tak zwanych pól - tworzenie pewnych danych (zmiennych) i wyświetlanie ich i innym miejscu rysunku, na przykład w tabelce. Zmiana danych automatycznie zmieni wartość w tabelce.
 

 • Sprawdź również: