• Kategorie
  • Szukaj
  • Metashape

Agisoft Metashape

Oprogramowanie Metashape wykonuje fotogrametryczne przetwarzanie obrazów cyfrowych i generuje dane przestrzenne 3D do wykorzystania w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kulturowego i produkcji efektów wizualnych, jak również do pośrednich pomiarów obiektów o różnej skali.

Metashape Standard Edition - Przetwarzanie obrazów cyfrowych i generowanie danych przestrzennych 3D
831.00
szt.
Metashape Professional Edition - Przetwarzanie obrazów cyfrowych i generowanie danych przestrzennych 3D
16245.00
szt.