• Metashape

Agisoft Metashape

Oprogramowanie Metashape wykonuje fotogrametryczne przetwarzanie obrazów cyfrowych i generuje dane przestrzenne 3D do wykorzystania w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kulturowego i produkcji efektów wizualnych, jak również do pośrednich pomiarów obiektów o różnej skali.

Metashape Professional Edition - Przetwarzanie obrazów cyfrowych i generowanie danych przestrzennych 3D
15967.00
Metashape Standard Edition - Przetwarzanie obrazów cyfrowych i generowanie danych przestrzennych 3D
826.00