• ArCADia ARCHITEKTURA 9

Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej

Rodzaj licencji Elektroniczna
System operacyjny Windows
Typ licencji Do użytku komercyjnego lub prywatnego
Zawartość pakietu Licencja na program
3124.20
szt.
Cena dostawy 0
Dostawa elektroniczna 0

ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, oparty na ideologii BIM [Building Information Modeling]. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

 

ArCADia-ARCHITEKTURA wykorzystywana jest do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in.: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import elementów budynku z innych programów.

Moduł ArCADia-ARCHITEKTURA jest rozwinięciem funkcji bazowych systemu ArCADia BIM, co oznacza, że część opcji modelowania budynku znajduje się w programie w wersji podstawowej, zaś te rozbudowane i bardziej zaawansowane znajdują się w samym module ArCADia-ARCHITEKTURA.

 

ArCADia ARCHITEKTURA 9

 

ArCADia-ARCHITEKTURA - Funkcjonalność i możliwości programu:

ŚCIANY:

 

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jedno- bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.

OKNA I DRZWI SKRYPTOWE:

 

 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania dodatkowego podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi specjalnych, np. łukowych, z doświetleniem górnym lub bocznym, obrotowych, przesuwnych, wahadłowych, ewakuacyjne itp.

OTWORY W ŚCIANIE:

 

 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
 • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

STROPY:

 

 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
 • Wprowadzanie podłogi na gruncie do pomieszczeń najniższej kondygnacji.
 • Dowolna modyfikacja stropu, dodawanie/usuwanie wierzchołków obrysu oraz dzielenie stropu na dwie części.

SUFITY PODWIESZANE:

 

 • Wprowadzanie sufitów podwieszanych o dowolnym kształcie lub automatycznie dostosowujące się do danego pomieszczenia. Sufit może być wykończony płytą lub składać się z zadanych modułów wyznaczonych przez rozstaw łat i paneli umieszczonych między nimi.
 • Wprowadzanie dowolnego sufitu podwieszanego poszczególnymi elementami: łatami głównymi i nośnymi, stelażem zewnętrznymi i wykończeniem otworów, panelami i wieszakami.

ELEMENTY PRĘTOWE:

 

 • Wprowadzenie słupów stalowych pionowych i pochylonych
 • Wprowadzenie poziomego elementu stalowego
 • Wprowadzenie szkieletu konstrukcji prętowej z pliku .f3d, który jest widziany jako jeden element, ale może być rozbity i widziany jako pojedynczy element prętowy (przesuwany i edytowany pojedynczo).
 • Multiwstawianie elementów prętowych z definicją ilości, rozstawu i kierunku wprowadzenia.

SCHODY:

 

 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

BALUSTRADY:

 • Wprowadzanie balustrad na tarasach i schodach poprzez wrysowanie ich na rzucie.
 • Automatyczne wprowadzanie balustrady na schodach.

DACHY:

 

 • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie okien i otworów w dachu.
 • Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).
 • Wprowadzanie konstrukcji drewnianej z programu R3D3-Rama 3D (eksportowane połacie dachowe do programu R3D3-Rama 3D są tam obliczane konstrukcyjnie a wprowadzona więźba trafia z powrotem do ArCADii-ARCHITEKTURY).
 • Wprowadzanie wyłazów dachowych.
 • Automatyczne lub ręczne wprowadzanie rynien dachowych.
 • Wprowadzanie rur spustowych automatycznie wykrywających rynny i poziom terenu.
 • Automatyczne lub ręczne wstawianie gąsiorów dachowych.
 • Wprowadzanie nasadek kominowych wentylacyjnych i spalinowych.
 • Wstawianie barier śniegowych: płotków, rozbijaczy lub stoperów.
 • Możliwość zdefiniowania typu dachu przed wstawieniem.
 • Opcje śledzenia są dostępne przy wstawianiu dachu.
 • Możliwość wstawienia kolektora słonecznego na połaci dachu.

FUNDAMENTY:

 

 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.
 • Domyślnie ławy fundamentowe wprowadzane są wraz ze ścianami, a stopy fundamentowe wraz z słupami monolitycznymi.

NASŁONECZNIENIE I ZACIENIANIE:

 

 • Możliwość stworzenia raportu długości czasu nasłonecznienia wybranych lub wszystkich pomieszczeń w budynku.
 • Możliwość pokazania zacieniania budynków przez stworzenie filmu pokazanego z dowolnej kamery obrazującego przejście cienia w wyznaczonym dniu lub dniach.

BRYŁA:

 

 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.
 • Edycja bryły poprzez podziały i dowolne otwory

OBIEKTY:

 

 • Import obiektów w formatach: 3DS, aco i o2c.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Paczka projektu, czyli możliwość przeniesienia projektu z zaimportowanymi obiektami na inny komputer, w którym znajduje się standardowa biblioteka programu.
 • Możliwość zapisu do biblioteki obiektu z dowolnych elementów systemu ArCADia, np. elementu stworzonego z brył.

PRZEKROJE:

 

 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w widoku przekroju.
 • Definiowanie przekroju schodkowego o dowolnej liczbie załamań.
 • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu.
 • Wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju.
 • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
 • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
 • Możliwość pokazania obiektów 3D na przekroju, opcja domyślnie wyłączona, zmiana dostępna jest z okna Menadżera projektu po włączeniu żarówki grupy.

RENDERING:

 

 • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
 • Rendering definiowany dla plenerów i wnętrz (Photon mapping).
 • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia-ARCHITEKTURA, umożliwiające kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
 • Możliwości renderingu w różnych widokach: słonecznym i nocnym.
 • Multirendering, czyli zapis widoków ze zdefiniowanych kamer.
 • Zapis widoku budynku z renderingiem jako pojedyncza scena lub z wybranych kamer zdefiniowanych w programie.
 • Możliwość wyłączenie komputera po multizapisie renderingu z kamer wprowadzonych do projektu.
 • Linijka słońca z ustawieniem daty i godziny, wyrenderowaniem sceny w interesujących nas dniach.

ELEMENTY POMOCNICZE:

 

Wymiarowanie:

 • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
 • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
 • Wymiarowanie kątowe i promieniowe ścian.
 • Wymiarowanie pokazujące długości ścian łukowych.
 • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
 • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie jak i przekroju. Pełna modyfikacja elementów wykazu, dodawanie i odejmowanie materiałów oraz zmiany w istniejących materiałach.
 • Automatyczne opisywanie konstrukcji więźby dachowej, numerowanie elementów z pokazaniem wielkości przekroju i długości elementu. 

Zestawienia:

 • Automatycznie tworzone zestawienia drewna z konstrukcji dachu wprowadzonej w programie R3D3-Rama 3D.
 • Zliczanie powierzchni i kubatur. Zestawienie automatycznie zliczające powierzchnie: zabudowy, netto i brutto kondygnacji, konstrukcji, kubaturę budynku. W wykazie znajdą się także minimalne wielkości działki i dane dachu, czyli nachylenie i wysokość kalenicy.
 • Zestawienie powierzchni dachów, w którym prócz przedstawienia schematu dachu i wyliczenia wielkości i nachylenia połaci będą także długości okapów, naroży, koszy, kalenic i krawędzi szczytowych.
 • Automatyczne zestawienie akcesoriów dachowych: długości rynien, gąsiorów i rur spustowych, ilości denek i łączników dla rur i gąsiorów, ilości nasadek kominowych i barier śniegowych. Możliwość wyboru elementów, które mają się znaleźć w wykazie.
 • Zestawienie materiałów dachowych.
 • Zestawienia materiałów użytych w projekcie obiektów systemu ArCADia BIM. Zliczanie ilości sztuk np. cegieł, z możliwością wybrania opakowania (palety, paczki, rolki), możliwość wybrania elementów, dla których wykaz jest wstawiony. Eksport pojedynczej tabeli wykazu lub kilku jednocześnie w jednym pliku.
 • Zestawienie wstawionych elementów prętowych zarówno tych definiowanych w projekcie jak i tych zaimportowanych z programu R3D3-Rama 3D.
 • Zestawienia elementów sufitów podwieszanych, oddzielnie stelaża, paneli oraz wieszaków.

Róża wiatrów:

 • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
 • Róża wiatrów uzależniona jest od linijki słońca, podawane są współrzędne położenie projektu lub wskazywane miasto na liście, dzięki czemu rendering jest obliczany we wskazanej lokalizacji i dnach czasowych.
 • Komunikacja z innymi systemami:
 • Obiektowa wymiana danych z programem ArCon (przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku wraz z obiektami 3D z programu ArCon i zapisaniem ich do biblioteki programu ArCADia).
 • Eksport podrysu projektu do R3D3-Rama 3D, możliwość przeniesienia wszystkich dachów projektu jednocześnie wraz ze wszystkimi osiami modularnymi łączonymi w jedną siatkę.
 • Import szkieletu konstrukcji z R3D3-Rama 3D z pliku f3d.

 

 


 

Do działania programu ArCADia-ARCHITEKTURA 9 wymagany jest :

Program ArCADia LT lub ArCADia 10 lub ArCADia PLUS 10 lub ArCADia AC z programem AutoCAD®. W przypadku instalacji modułu z ArCADia AC jako nakładka dla programu AutoCAD® wspierane są wersje AutoCAD 2015/2016/2017

Uwagi dodatkowe:

 

Klienci posiadający program:

ArCADia-ARCHITEKTURA: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 9

ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia- DROGI EWAKUACYJNE 2

ArCADia-IFC:  

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-IFC 2

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS 2

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE GAZOWE 2

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE 2

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE 2

ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-INSTALACJE ŚWIATŁOWODOWE 2

ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE: 

powinni zamówić aktualizację do wersji ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE 2

 • Sprawdź również: