V-Ray Next for SketchUp w ofercie

v-ray next dla sketchup

POTĘŻNY MENEDŻER USTAWIEŃ


Zwiększ wydajność pracy i śledź wszystkie zmiany w swojej scenie, szybko i łatwo dzięki nowemu i ulepszonemu zestawowi narzędzi menedżera ustawień w V-Ray Next dla SketchUp. Teraz możesz wyszukiwać, wybierać i podglądać ustawienia – z uwzględnieniem wszystkich ustawień materiałów – wszystko z jednego miejsca.

MOCNA WSPÓŁPRACA ZE SKETCHUP


Poza renderingiem, V-Ray Next dla SketchUp dodał nowe i udoskonalone narzędzia, które pomogą Ci w zarządzaniu sceną, dopasowaniu styli okna podglądu oraz imporcie scen V-Ray z innych aplikacji 3D. Dodatkowo, Twój zestaw narzędzi został poszerzony o ulepszony rendering sieciowy oraz nowy pasek narzędzi V-ray, który ułatwi dostęp do wszystkich ulubionych przez Ciebie programowych funkcji.

SPRAWNA KONTROLA RENDERIGU


Nowe i intuicyjne ustawienia kamery V-Ray Next dla SketchUp ułatwią rendering Twojego kolejnego arcydzieła. Zaktualizowany wygląd kontrolek kamery, umożliwia ustawienie szybkich i zaawansowanych parametrów w tym samym czasie. Teraz możesz określić niestandardową liczbę pixeli bez uszczerbku dla rozdzielczości obrazu.

NOWE MATERIAŁY I TEKSTURY


Teraz w V-ray Next dla SketchUp, standardowy materiał V-Ray jest kompatybilny z metalicznymi refleksami PBR, bardzo popularnymi w silnikach do tworzenia gier oraz innych narzędziach typu Substance Designer. A dla jeszcze większej kontroli, możesz również przemapowywać wartości RGB lub HSV dowolnej tekstury.

AUTOMATYCZNA EKSPOZYCJA I BALANS BIELI


Wraz z funkcją Automatic Exposure, V-Ray stosuje techniki uczenia adaptacyjnego aby za każdym razem pomóc Ci wyrenderować idealnie wyeksponowany obraz. Możesz także polegać na nowej funkcji Automatic White Balance, która pomoże w automatycznym dopasowaniu temperatury oświetlenia.

ADAPTIVE DOME LIGHT


Opcja Adaptive Dome Light umożliwia automatyczny wzrost szybkości renderowania aż do 7 razy, w zależności od sceny. Najlepsze rezultaty otrzymamy w pracy nad wnętrzami, a dodatkowo nie trzeba już dodawać tzw.Portal Lights do okien i otworów.

SZYBSZY RENDERING


Renderuj dwa razy szybciej z V-Ray Next dla SketchUp. Optymalizacja w zakresie prędkości I wydajności oznacza szybszy rendering. Dodatkowo, możesz cieszyć się szybszymi niż kiedykolwiek renderami z wykorzystaniem dodaktowych funkcji dla GPU oraz ulepszonej kompatybilności renderowania w chmurze.

AI DENOISER


Dzięki nowemu NVIDIA AI Denoiser możesz natychmiastowo pozbyć się szumów w czasie renderowania. A dzięki ulepszonemu działaniu funkcji Denoiser, pozbawisz zakłóceń każdy element, dla uzyskania jeszcze większej kontroli w procesie postprodukcji.