Aktualną wersję ZWCAD można pobrać z dostępnych linków:


W celu uruchomienia programu, należy pobrać i zainstalować program na prawach administratora (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy - "Uruchom jako administrator")

Po uruchomieniu programy, pojawi się okno dotyczące wersji testowej.

Proszę kliknąć w przycisk Aktywacja, uruchomiony zostanie menadżer licencji.

W kolejny oknie menadżera wybieramy "Aktywuj licencję". W następnym oknie dialogowym, mamy do wybory rodzaj aktywacji, wybieramy "Rejestracja klucza sprzętowego", wpisujemy kod licencji otrzymany w e-mail i klikamy ok.