Zwcad 2020 + bezpłatny upgrade do Zwcad 2021


Każda nowo zakupiona licencja bezterminowa programu ZWCAD 2020:

  • Zwcad Standard
  • Zwcad Professional
  • Zwcad Architecture
  • Zwcad Mechanical

Zostaje objęta bezpłatną aktualizacją do ZWCAD 2021

Numery seryjne będę udostępniane  do miesiąca czasu od oficjalnego wydania ZWCAD 2021.


Kiedy premiera Zwcad 2021 ?

Oficjalne wydanie wersji 2021 planowane jest w drugiej połowie roku 2020.
Link do oferty: Kup teraz