Najnowsza wersja ZW3D już dostępna, udostępnia funkcje CAD z hybrydowym modelowaniem powierzchniowym, zaawansowanym procesem montażu, wydajnym tłumaczem itp. Ponadto, ZW3D posiada rozwiązanie dla konstruktorów ze stali. ZW3D to rozwiązanie do projektowania koncepcyjnego i projektowania produktów.

zw3d