Zw3D - Elastyczny design, szybka obróbka detali

2018-11-16 13:48:00
Zw3D - Elastyczny design, szybka obróbka detali

Najnowsza wersja ZW3D już dostępna, udostępnia funkcje CAD z hybrydowym modelowaniem powierzchniowym, zaawansowanym procesem montażu, wydajnym tłumaczem itp. Ponadto, ZW3D posiada rozwiązanie dla konstruktorów ze stali. ZW3D to rozwiązanie do projektowania koncepcyjnego i projektowania produktów.

zw3d

Autor:Administrator Sklepu