SketchUV

SketchUV został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu. Współpracuje z programem Sketchup


Cechy

  • Rzuty płaszczyznowe, cylindryczne i sferyczne promieniowanie UV w dowolnej orientacji.
  • Mapowanie pudełek
  • Mapowanie rurkowe - idealne dla obiektów utworzonych przy użyciu follow-me
  • Czterostronne mapowanie twarzy
  • Przesuwać, obracać i skalować promieniowanie UV.
  • Oszczędzaj promienie UV i obciążaj promieniami UV - zmieniaj materiały i utrzymuj promieniowanie UV.
  • Eksport i import UV przy użyciu oprogramowania do mapowania UV innych firm.