Licencja single powiązana jest z jednym użytkownikiem. Program Sketchup można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach, ale tylko jeden komputer może mieć uruchomionego SketchUp Pro w określonym czasie. Aby użyć licencji na innym komputerze lub przenieść licencję na nowy komputer, należy pamiętać o następujących krokach:

  1. Jeśli nie będziesz używał Sketchup, usuń licencję Sketchup z bieżącego komputera, wykonując czynności opisane w artykule Usuwanie licencji.
  2. Zainstaluj SketchUp na nowym komputerze.
  3. Użyj numeru seryjnego i kodu autoryzacyjnego do aktywacji który otrzymałeś przy zakupie.
  4. Jeżeli SketchUp nie będzie używany na pierwszy komputerze, należy go odinstalować.
  5. Jeśli chcesz uruchomić program SketchUp na np: dwóch komputerach jednocześnie, należy rozważyć zakup dodatkowej licencji.