W poradniku przedstawiono zagadnienie wyrównywania i rozmieszczania obiektów na danym obszarze.

Omówienie narzędzi: DOSUŃ, WYRÓWNAJ, ROZMIEŚĆ, ODSTĘP.