License Server 5.5.2 Standalone

Official Release
Pojawiła się nowa wersja serwera licencji wersja 5.2.2. dla V-Ray.


Poprawiono błąd w instalatorze, który powodował problemy podczas instalacji na starszej wersji.


Wersja Linux x64 - DOWNLOAD

for Mac OS x64 - DOWNLOAD

for Windows x64 - DOWNLOAD