LayOut to program który instaluje się wraz ze SketchUp Pro.Layout współpracuje ściśle ze Sketchup. Jeżeli dokonamy zmian w projekcie modelu, zmiany te zostaną naniesione w LayoutSprawdź wpis:

Narzędzia Adobe: https://www.viasoft.pl/blog/popularne-oprogramowanie-firmy-adobe