LayOut to program który instaluje się wraz ze SketchUp Pro.Layout współpracuje ściśle ze Sketchup. Jeżeli dokonamy zmian w projekcie modelu, zmiany te zostaną naniesione w Layout