LayOut


LayOut jest wyposażony w narzędzia i funkcje pomagające tworzyć wysokiej jakości dokumenty i prezentacje modeli SketchUp.

Aby nadać dokumentowi atrakcyjnego wyglądu i uporządkować elementy na każdej stronie, można rysować linie i kształty za pomocą odpowiednich narzędzi, które działają podobnie, ale niezupełnie tak samo, jak narzędzia do rysowania w SketchUp. Główna różnica polega na tym, że w SketchUp rysujesz w trzech wymiarach, podczas gdy w LayOut rysujesz tylko w 2D.

Jeśli chcesz wybrać kolor dla linii, kształtu lub innego elementu, narzędzie do doboru kolorów daje Ci kilka sposobów wyboru, w tym koło kolorów oraz suwaki RGB lub HSB.

sketchup

LayOut umożliwia wykonywanie wszystkich podstawowych zadań edycyjnych, takich jak kopiowanie, wklejanie, usuwanie i wiele innych. Istnieje również kilka sposobów wyświetlania prezentacji oraz zarządzania i nawigacji wszystkimi stronami dokumentu LayOut.

Oprócz modeli SketchUp można również wstawiać obrazy, takie jak logo firmy lub inne znaki.

Tekst często podkreśla kluczowe informacje, które chcesz, aby odbiorca odczytał je z dokumentu. W LayOut, używając narzędzi podobnych do tych, które znajdziesz w SketchUp, możesz dodać tekst, etykiety i wymiary.

Aby uporządkować elementy w dokumencie, LayOut umożliwia przenoszenie, układanie i skalowanie elementów. Można również grupować elementy na różnych warstwach.

LayOut posiada kilka funkcji, które umożliwiają ponowne wykorzystanie ustawień i zawartości wielokrotnie. Style umożliwiają zapisywanie i stosowanie ustawień elementów za pomocą jednego kliknięcia. Scrapbooki umożliwiają zapisywanie elementów, takich jak określony styl strzałek, które mają być konsekwentnie używane we wszystkich prezentacjach, w jednym poręcznym miejscu. Szablony przechowują ustawienia dokumentów, tytułów i innych elementów używanych w wielu lub wszystkich prezentacjach.