Analiza oświetlenia w V-Ray Next for 3ds Max

2019-09-27 12:26:00
Analiza oświetlenia w V-Ray Next for 3ds Max

Zaawansowane nowe narzędzia do analizy oświetlenia w V-Ray Next for 3ds Max, aby pomóc Ci zmierzyć i przeanalizować poziom oświetlenia w Twojej scenie. Narzędzie umożliwia tworzenie krzywe mapy cieplne kolorów i nakładki danych, aby pokazać wartości luminancji (w kandelach) lub natężenia oświetlenia (w luksach).

 

v-ray next 3ds max

 


Analiza oświetlenia w V-Ray Next wykorzystuje dwa komponenty: obiekt pomocniczy VRayLightMeter i element renderujący VRayLightingAnalysis. Mimo że obiekt pomocy VRayLightMeter znajduje się w V-Ray od wersji 2.0, został on zaktualizowany w V-Ray Next dla większej precyzji. Element renderujący VRayLightingAnalysis jest nowością w V-Ray Next.

Autor:Administrator Sklepu