Przekroczyłeś dozwolone aktywacje. (Subskrypcja) ( Please authorize Sketchup),Jeśli zobaczysz komunikat "Przekroczyłeś dozwolone aktywacje. (Subskrypcja), ( Please authorize Sketchup)", oznacza to, że Twoje konto Trimble ID jest już aktywne na większej liczbie urządzeń, niż to jest dozwolone. Dlatego też, system nie umożliwi Ci zalogowania się na kolejne urządzenie.

Wersja angielska:

sketchup please authorize

Wersja polska:

sketchup zarzadzaj aktywacjami


Aby naprawić problem, wykonaj poniższe kroki:

  1. Naciśnij przycisk "Zarządzaj aktywacjami / Manage Activations ". Spowoduje to otwarcie strony logowania Trimble ID w Twojej przeglądarce internetowej.
  2. Zaloguj się na swoje konto Trimble ID, które posiada licencję sprawiającą problemy.
  3. Wybierz odpowiednie subkonto, do którego przyporządkowana jest Twoja licencja. Jeśli przypadkowo wybierzesz niewłaściwe subkonto, będziesz mógł je zmienić później za pomocą panelu po lewej stronie ekranu.
trimble account profil
Przejdź do zakładki "My Products" (1), a następnie kliknij na "View Included Applications" (2), aby rozwinąć listę. W obszarze SketchUp Pro znajdź i kliknij na opcję "Manage Devices" (3).

sketchup manage devices

Zostanie wyświetlone okno, w którym należy nacisnąć przycisk "Deauthorize All".


sketchup


Powróć do okna startowego programu SketchUp, a następnie kliknij na ikonę użytkownika (1) i wybierz przycisk "Wyloguj się" (2).

sketchup okno logowania


Zamknij program SketchUp, a następnie otwórz go ponownie. Po ponownym zalogowaniu się, licencja będzie aktywna na Twoim urządzeniu.


Sprawdź:

Jak aktywować Sketchup