MegaCAD 2024 2D PL

MegaCAD 2024 2D PL - Program CAD dla projektantów i technologów, którzy tworzą projekty 2D

11926.08
Okres ważności::
Licencja wieczysta
szt.
Więcej o produkcie
Rodzaj licencji:
Elektroniczna
Wersja językowa::
Polska

MegaCAD 2D – aktualnie 2024 2D – jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji 2D OEM o cały szereg funkcji 2D oraz proste modelowanie bryłowe 3D wraz z wizualizacją. Jest to CAD dla projektantów i technologów, którzy wykonują skomplikowane dwuwymiarowe i proste trójwymiarowe projekty techniczne. W programie można wykonać każdy dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Szeroka paleta poleceń oraz bibliotek, czynią z niego bardzo pożądane narzędzie do tworzenia dowolnie skomplikowanej dokumentacji 2D. Jest to bardzo zaawansowana wersja CADa dla projektantów w zakresie modelowania parametrycznego 2D. Zawiera pakiet bibliotek PL z zakresu konstrukcji stalowych, połączeń oraz instalacji sanitarnych. Jednocześnie wymiana danych przez formaty DWG i DXF pozwala na współpracę z dowolnym innym projektantem.

 

Najważniejsze funkcje MegaCADa
Podgląd plików za pomocą slajdów/Zoom +/+
Punkty konstrukcyjne (sposoby wskazywania) 30
Wybór elementów (sposoby) 25
Linie (w tym krzywe) / Izometria 68(5)/+
Punkty (konfiguracja, parametryzowane macierze) 10/+
Okręgi (parametryzowane macierze) 37/+
Łuki 33
Elipsy i ich wycinki 22
Kreskowanie (zamalowywanie) +(+)
Linie wymiarowe / konfiguracja 21/+
Teksty 26
Informacje o elemencie/dynamiczna zmiana +/+
Informacje matematyczne 30
Wczytywanie i zapis przy pomocy schowka +
Konfigurowanie grubości elementów +
Import/Export DXF 2D, DWG 2D +/+
Funkcje edycji dociąganie, wycinanie itp. 17
Funkcje edycji: rozciąganie, kopiowanie, obracanie, itp. 13
Fazowanie, zaokrąglanie +
Edycja Drag&Drop, Wymiarowanie Drag&Drop +/+
Autonumeracja, Wykazy ilościowe elementów i materiałów (arkusz/rysunek/PDF) +/+/+/+
Wczytywanie, zapis i obróbka formatów bitmapowych +/+/+
Definiowanie skrótów klawiaturowych +
Definiowanie zestawów atrybutów +/+60
Interpreter C/Programy zewnętrzne *.exe, *.dll +/+
Parametryzacja 2D +
Zaawansowane menu zarządzania warstwami i grupami +(35)
Modele bryłowe / parametryzacja brył 20/-
Wizualizacja OpenGL/Materiały/Oświetlenie/Kamera +/+/+/+
Podstawowa arytmetyka i obróbka brył +
Współpraca z Excell / Access +/+

 

MegaCAD 2D – szeroka paleta funkcji rysunkowych (wzbogacona o funkcje bardziej zaawansowane w stosunku do 2D OEM)): linie, okręgi, łuki, elipsy i ich wycinki oraz predefiniowane formy. W połączeniu z opcjami wyboru punktów konstrukcyjnych pozwala znacząco ograniczyć konieczność konstruowania elementów pomocniczych i przyspieszyć projektowanie.

 

MegaCAD 2D – bogata paleta funkcji edycyjnych: kopiowanie, obroty, skalowanie, rozciąganie itp.. Dodatkowo w każdej funkcji znajdujemy dodatkowe opcje. Powoduje to, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest szybkie i bardzo proste.

 

MegaCAD 2D – wielość funkcji pozwala na bardzo szybkie wymiarowanie. Jednocześnie wykorzystanie mechanizmu Drag&Drop podczas wymiarowania pozwala w dużym stopniu zaumatyzować cały proces. Wymiary można również automatycznie wstawiać również podczas rysowania elementów. Opcje powiązania elementu z jego wymiarem skutkują zmiana elementu po zmianie wartości wymiaru.

 

MegaCAD 2D – wielość funkcji służących do zarządzania warstwami, ich włączania/wyłączania, zamrażania itp. pozwala bardzo sprawnie tworzyć skomplikowane projekty.

 

MegaCAD 2D – zawiera bogate biblioteki typowych oznaczeń. W skład wchodzą konstrukcje stalowe, mechanika połączenia, instalacje sanitarne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje gazowe, znaki drogowe, zieleń. Łącznie ponad 8000 typowych oznaczeń. Oczywiście dysponujemy funkcjami do tworzenia własnych elementów bibliotecznych. Elementy te można tworzyć dynamicznie w trakcie projektowania, i od razu wykorzystać, nawet w tym samym projekcie. Umożliwia tworzenie hierarchii części, ich edycję w obrębie jednego projektu lub globalnie z poziomu projektu. 

 

MegaCAD 2D – technologia Drag&Drop czyli „klikam i mam” – pozwala na duże ograniczenie korzystania z funkcji standardowych programu. Dzięki niej mamy bardzo szybką edycję istniejących obiektów poprzez zmianę ich atrybutów, geometrii, uzyskiwania informacji, edycji itp.. W wymiarowaniu wprowadza duży automatyzm, gdyż bez wywoływania poleceń (wymiar poziomy, średnica, promień itp.) po kliknięciu na obiekt wstawiamy jego wymiar (odpowiedni do rodzaju obiektu). Również kopiowanie, obracanie itp. elementów lub ich grupy staje się automatyczne.

 

MegaCAD 2D – zawiera moduł do parametryzacji 2D. Pozwala na tworzenie parametryzowanych obiektów w obrębie jednego projektu jak i tworzenie parametryzowanych elementów bibliotecznych. Moduł pozwala na modelowanie parametryczne obiektu gdzie wszystkie parametryzowane wymiary można zmieniać klikając na wymiar. Można również z menu edycji wybrać tabelę zmiennych zawierająca wszystkie elementy parametryzowane i odpowiednie im przypisane zmienne. W tabeli można edytować dowolną zmienna lub ich grupę. Dzięki takim rozwiązaniom można tworzyć wariantowe projekty 2D. Jednocześnie parametryzowane elementy 2D są bardzo wygodne do stosowania w dowolnym projekcie.

 

MegaCAD 2D – bogata paleta opcji wyboru punktów konstrukcyjnych pozwala na precyzyjne i szybkie projektowanie. Mamy do dyspozycji od opcji takich jak punkt końcowy czy środek, przez opcje bardziej zaawansowane jak punkt przecięć na przedłużeniach, a skończywszy na kombinacji wszystkich dostępnych opcji.

 

MegaCAD 2D – zawiera szerokie menu informacji matematycznych. Pozwalają one na uzyskanie wielu informacji począwszy od odległości dwóch punktów czy informacji o elemencie, a skończywszy na polu powiierzchni czy momentach bezwładności wskazanej powierzchni.

 

 

 

MegaCAD 2D – zawiera proste modelowanie bryłowe 3D. Można stworzyć model trójwymiarowy bazując na podstawowych bryłach 3D oraz na funkcjach bardziej zaawansowanych. Mamy do dyspozycji szereg poleceń do tworzenia podstawowych brył podstawowych od prostopadłościanu do torusa. Dalej program oferuje funkcje do tworzenia brył na bazie płaskich przekrojów. Najbardziej zaawansowanymi funkcjami jest arytmetyka brył: dodawanie, odejmowanie, części wspólne itp.. Możliwe jest również tworzenie zaokrągleń i fazowań oraz przekrojów przez modele 3D.

 

 

 

MegaCAD 2D – wizualizacja modeli 3D. Program zawiera funkcje pozwalające na definiowanie oświetlenia, faktu, tekstur oraz innych parametrów materiałowych jak np. odbicia. Wykorzystanie technologii OpenGL pozwala stworzyć dowolną wizualizację opracowanego modelu 3D. Program zawiera bibliotekę bitmap szeregu podstawowych materiałów jak dachówka, mur ceglany, drewno itp.. Materiały można definiować na bazie dowolnych bitmap jakimi dysponujemy w komputerze.

 

 

 

MegaCAD 2D – wykazy użytych elementów. Program dysponuje szeregiem funkcji do zarządzania elementami bibliotecznymi. Można dopisać dowolne informacje do elementu bibliotecznego lub do dowolnego obiektu rysunkowego. Informacje można wprowadzić ręcznie lub pobrać np. z arkusza Excell. Na bazie dopisanych informacji program pozwala tworzyć wykazy użytych elementów na rysunku lub eksportować je do pliku *csv. W wersjach 3D i 2D dysponujemy funkcjami do tworzenia różnego rodzaju zestawień np. ilościowych użytych elementów. Zestawienia mogą obejmować również strukturę zespoły/części/elementy.

Parametry:
Rodzaj licencji:
Elektroniczna
Wersja językowa::
Polska
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Pytanie o produkt
Podpis:
E-mail:
Pytanie o produkt: