• Kategorie
  • ArCon 6 Omega

Program do projektowania

Rodzaj licencji BOX
Brak w magazynie.
1771.20
Opinie
Cena przesyłki 0
Przesyłka kurierska 0
Przesyłka kurierska 0

Wersja programu ArCon+ 6.0 charakteryzuje się bardzo wysoką szybkością pracy w trybie projektowania. Dzięki temu możliwy jest spacer po budynku w czasie rzeczywistym z włączonymi cieniami. Wprowadzenie nowoczesnych składników oprogramowania włącznie ze wsparciem sprzętowym 3D umożliwia w przeciwieństwie do poprzednich wersji sięgające 20 krotnego przyspieszenie podczas spaceru, zmianie pozycji obserwatora i poruszania obiektami. Dodatkowe okno 3D w trybie konstrukcji, w którym dane generowane są jednocześnie również w trójwymiarze, umożliwia kontrolę nad obiektami bezpośrednio podczas konstruowania. Można przy tym wykorzystać tryb wielomonitorowy systemu Windows 2000 wzgl. nowoczesnych kart graficznych.

Podstawowe możliwości programu ArCon 6 Omega

Tryb konstrukcyjny:

Precyzyjne rysowanie dowolnie skomplikowanych rzutów za pomocą: siatki, linii pomocniczych, linijki i zapisu numerycznego (klawiatury).
Planowanie i konstruowanie dowolnej ilości kondygnacji włącznie z piwnicą i poddaszem dla wielu budynków na różnych poziomach.
Tworzenie budynków za pomocą elementów konstrukcyjnych: ścian, okien, drzwi, słupów kominów, schodów, dachów, itp. Prezentacja alternatywna elementów.
Narzędzia do szybszego konstruowania budynku i terenu:
-asystent rzutu / asystent projektu: do tworzenia standardowych rzutów projektów z oferowanej bazy danych
-tryb projektowania pomieszczeń:generowanie rzutów poprzez definicję poszczególnych pomieszczeń (np. prostokątnych, L- kształtnych, T- kształtnych, trapezowych, wielokątnych), które można zestawiać za pomocą techniki 'ciągnij i upuść' i sadowienia. Ściany tworzone są automatycznie. Późniejsza zmiana zestawów pomieszczeń jest również częścią tego trybu.
-asystent terenu: można wybierać różne gotowe modele terenu i dokonać ich zmiany.

Edycja budynków: ładowanie obiektów z innych projektów, przesuwanie, obracanie o dowolny lub wyznaczony kąt i odbicie lustrzane budynku. Ta funkcja umożliwia uzyskiwanie odbicia lustrzanego budynku, co pozwala na łatwe konstruowanie budynków typu "bliźniak".

Konstruowanie ścian:
-ściany po łuku, zaokrąglanie narożników istniejących budynków i tworzenie okrągłych pomieszczeń.
-wirtualne ściany, tworzące pomieszczenia, które nie są zamknięte ścianami ze wszystkich stron. Poza tym, przy korzystaniu z wielu budynków łatwiej jest symulować różnice w poziomach między sąsiadującymi pomieszczeniami.
Edycja ścian: podział, przedłużanie, docinanie, przestawianie już wprowadzonych, wycinanie fragmentów i łączenie wskazanych elementów.
-dopasowanie wysokości ścian budynków do dachu, ściany kilku budynków mogą zostać ograniczone jednym dachem.
Okna i drzwi wybierane są z gotowej palety lub tworzone przy pomocy inteligentnego asystenta.
-zamienna prezentacja 2D z zaznaczeniem kierunku otwierania okien w trybie konstrukcji, -węgarek, który można zdefiniować dla dowolnych okien.
-wprowadzanie okien (dachowych) i drzwi jak również możliwość zmiany elementów konstrukcyjnych w trybie projektowania- interaktywność graficzna.

- Dodatkowe okna:
- Makro Okna: oprócz makra Tworzenie dowolnie konstruowanych okien dostępne jest jeszcze okno o dowolnej konstrukcji, z którego można tworzyć zarówno okna o łuku ostrym, standardowe okna dwuskrzydłowe, jak i drzwi balkonowe.
- okna piwniczne firmy Schöck: jako dodatkowe okna "konstruowalne" z asortymentu okien z i bez świetlika.

Automatyczne konstrukcje schodów (drewnianych lub monolitycznych), łącznie z poręczami, o spocznikach L i U a także prostych, krętych, łukowych, zabiegowych.
Rampa: teraz za pomocą specjalnych "schodów" można umieszczać na rysunku rampy, aby np. projektować mieszkania dla niepełnosprawnych.

Projektowanie podestów dowolnego kształtu - wielokąty, linie, koła, elipsy jak również różne formy konturów (prostokątne, okrągłe, zaokrąglone). Istnieje możliwość nadania i zmienienia konturów obiektu, a także wycinania w nim dowolnych otworów. Stworzone podesty można wykorzystać w dalszym planowaniu (możliwe jest zapisanie ich w katalogu pod indywidualną nazwą).
Modelowanie obszaru terenu wraz z ukształtowaniem powierzchni.
Automatyczne jak i dowolne konstrukcje dachów dla dachów dwuspadowych, kopertowych, kolebkowych, mansardowych, wielospadowych, naczółkowych jak również kombinacji tych form dachowych, wliczając pokrycie dachowe i detale okapu, automatyczne stworzenie propozycji rozwiązania więźby dachowej (wraz z podstawowymi obliczeniami powierzchni).

-facjatki dachowe: płaska, wyniesiona, naczółkowa, trójkątna, trapezowa, łukowa, kolebkowa i wygięta- "oko nietoperza").
-katalog okien połaciowych, ta wersja programu pozwala na wprowadzenie w połać dachu zarówno okna jak i termokolektorów.
-linie wysokościowe poziomu / Czynnik nastawny Definicja poziomu , linie wysokości 1 i 2. W celu wykrycia powierzchni w danym obszarze istnieje możliwość zdefiniowania czynnika wysokości przy liczeniu powierzchni (w Niemczech np. 0,5).
-zestawienie więźby: dla drewnianej konstrukcji dachu można wygenerować listę elementów i ewentualnie wyeksportować ją jako plik tekstowy (txt).

Dowolna definicja wymiarów tekstur:(wielkość, początek, kierunek obrotu) na ścianach, podłogach, stropach, płytach, kominach i słupach.
Wielokrotne kopie elementów i obiektów. Wybrane elementy są kopiowane z podaniem odstępu, liczby i kierunku obrotu. Umiejscawianie jest kierowane po przez wybór punktów umiejscowienia aktualnego elementu lub poprzez podanie kąta. Pomocą przy umiejscawianiu jest przegląd występujących opcji kopiowania. Kopiowaniu podlegają : w trybie konstrukcji: okna, drzwi, wsporniki, kominy, linie pomocnicze, teksty w trybie projektowania: obiekty wykorzystywane do urządzania wnętrz.

Za pomocą pozycji menu Plik/Nowy wg szablonu normalne projekty ArCon mogą być używane jako "szablon". Użycie tej pozycji menu odpowiada w zasadzie załadowaniu istniejącego projektu z tą różnicą, że załadowanie opcją Nowy wg szablonu uniemożliwia bezpośredni zapis projektu - należy nadać projektowi nową nazwę. Poza tym ArConposiada osobny katalog dla szablonów i osobny dla projektów.
Automatyczne konstruowanie przekroi i elewacji. W trybie konstrukcji można zdefiniować dowolną ilość przekrojów pionowych. Każdy przekrój może być umieszczony jako rysunek na aktualnym arkuszu lub zostać zdefiniowany jako osobny arkusz.
Wielokrotna selekcja w trybie konstrukcji wykorzystywana do kasowania elementów. Istnieje możliwość wyboru kilku elementów przez prostą selekcję klawiszem Shift lub przez zaznaczenie jednocześnie wszystkich elementów. Wszystkie wybrane elementy mogą zostać skasowane.
Dodatkowe okno podglądu 3D w trybie konstrukcji: (dowolnie umieszczane) do jednoczesnego przedstawienia 3D podczas konstruowania.
Narzędzie pomiarowe: do szybkiego mierzenia w trybie konstrukcji.
Podgląd podczas ładowania projektów: podczas ładowania projektów można już w oknie dialogowym otwierania pliku obejrzeć projekt w oknie podglądu zarówno w rzucie jak również w widoku 3D. Możliwe jest również wyświetlenie danych projektowych (inwestor itp.).
Przesuwanie obszarów kondygnacji.
Dokładne opisywanie, wymiarowanie i wydruki.
Zmiana/ przeniesienie cech dla wybranych elementów: można przykładowo przenieść wybrane cechy jednego okna (wysokość parapetu, tekstury, podział) na inne okno (za pomocą wyboru myszką, z pomieszczenia, z kondygnacji lub budynku).
Dodatkowe tabelki rysunkowe: Istnieje teraz możliwość wyboru jednej z kilkunastu tabelek rysunkowych bądź też wyłączenia generowania tabelki. Wybraną tabelkę można dodatkowo dalej edytować w zależności od potrzeb.
Wymiary podczas wprowadzania: podczas wprowadzania ścian, podciągów/belek, okien, drzwi i wycięć w ścianach.
Automatyczne wymiarowanie zewnętrzne: wszystkie wymiary - włącznie z wymiarami okien i drzwi - są tworzone jednym kliknięciem i aktualizowane podczas zmian w projekcie.
Zestawienie kosztów i powierzchni:
-wstępny kosztorys. W nieskomplikowany sposób w oknie dialogowym poprzez zastosowanie siedmiu grup kosztów można oszacować koszt inwestycji. Powierzchnia i objętość przejęta może być przez ArCon automatycznie z projektu.
-szczegółowa informacja o pomieszczeniach jako dokumentacja tekstowa z nazwami i opisami pomieszczeń , informacje i automatycznie obliczane powierzchni, kubatury, obwody, powierzchnia ścian; poprzez Microsoft Word dla Windows można wygenerować plik RTF zawierający zestawienie wszystkich pomieszczeń, także w razie potrzeby z listą elementów w każdym pomieszczeniu wraz z ich wyceną.
-zapisywanie obliczeń. Funkcje do obliczenia powierzchni mieszkania (BGB1 IS.2178) znajdują się w nowej zakładce przy danych przestrzeni łącznie z info. Przestrzeni.
-obliczenia zgodnie z DIN 277: Oprócz dokładnych informacji o budynku dostępnych do tej pory w ArCon+, możliwe jest teraz przeprowadzanie obliczeń zgodnie z DIN 277 i generowanie odpowiedniego zestawienia pomieszczeń. Można używać tu dostarczonych szablonów lub definiować własne. ArCon udostępnia zależnie od kontekstu pracy specjalną zakładkę, w której podać można wartości dla normy DIN 277. Następnie zostaną one uwzględnione dla obliczeń powierzchni i kubatury (odliczenie tynku, pomieszczenia niższe niż 1,5 m itp). Obliczenia zgodne z DIN 277 można eksportować do specjalnego zestawienia info_bud. Pomieszczenia: Dla pomieszczeń można wyłączać podłogi i stropy). Zamknięcie zgodnie z normą DIN 277 rozpoznawane jest automatycznie.

Przesuwanie, zmiana i usuwanie obiektów projektowych (3D) w trybie konstrukcji.

Tryb projektowy

Kompletne wyposażenie wnętrz w trybie 3D, od mebli po tapety i wykładziny podłogowe, w katalogu zawierającym ponad 3000 obiektów i 1000 tekstur (powierzchni w formaty BMP, JPEG, TIFF, PCX, GIF oraz PNG) z możliwością wprowadzania własnych wzorów.
Katalog obiektów, tekstur i materiałów w bazach danych: od wersji ArCon 6.0 (do standardowego Katalogu 3000 obiektów) można wczytywać nie tylko z pojedynczych plików ale również dodatkowo ze specjalnie stworzonych baz danych. Zalety: tylko jeden plik dla tysięcy obiektów i tekstur, dowolna hierarchia właściwie z wielokrotnym zastosowaniem obiektów, materiałów i tekstur. Poza tym obiekty w bazie danych są zapisywanie w postaci skompresowanej podobnie do formatu o2c, w związku z tym baza danych jest dziesięciokrotnie mniejsza w porównaniu z sumą pojedynczych plików.
Obiekty w formacie O2C (np. załadowane bezpośrednio z internetu) mogą zostać wybrane bezpośrednio w trybie projektowania w explorerze ArCona i za pomocą funkcji drag&drop rozplanowane w projekcie. Informacje o przynależących stronach internetowych można znaleźć w ustawieniach obiektu w zakładce" internet".
Tworzenie trójwymiarowych płyt w trybie projektowania. Planowanie dowolnych powierzchni w kształcie wielokąta (np. powierzchni reklamowych) przy wykorzystaniu możliwości konstrukcyjnych takich jak projektowanie podestów. Kontury (zarysy) ścian stojących, powierzchni reklamowych obiektów mających formę płyt są tworzone w trybie 2D.
Wizualizacja 3D z zewnątrz i od wewnątrz: Spacer po wnętrzach lub otoczeniu budynku w czasie rzeczywistym (Virtual Reality) w dzień lub w nocy, opcja zoom i dowolne obracanie się.
-fotorealistyczna prezentacja z Raytracingiem, symulacja warunków oświetleniowych: światła, cienie, przezroczystość i odbicia lustrzane.
-tworzenie filmów video jako plików AVI, w najpopularniejszym formacie video dla Windows. Narzędzie to umożliwia tworzenie profesjonalnych filmów video.
-uwzględnianie położenia geograficznego oraz wędrówki słońca i księżyca.
Sadowienie: w trybie projektowania można zdefiniować zachowanie osadzanego obiektu. Za pomocą nowych mechanizmów sadowienia obiekty lokują się automatycznie na wybranej ścianie pochyłej. Mogą zostać umiejscowione bezpośrednio na niej, bez konieczności ustalania dokładnego kąta nachylenia. Obiekty 3D mogą zostać więc automatycznie wstawione jeden obok drugiego.
Obracanie w dowolnej osi: wersja 6.0 programu ArCon pozwala obracać obiektami i grupami obiektów w dowolnych trzech osiach. Funkcja ta pomaga w dokładnym umieszczeniu przedmiotów w pomieszczeniach w wybranej pozycji. Wielkość skoku można ustawiać poprzez odpowiednie parametry.
Dzięki funkcji cieniowania w czasie rzeczywistym udało się znacznie zwiększyć rzeczywistość i realistyczność modelu szczególnie poprzez ustawianie "miękkości" cieni.
Teraz można przesuwać elementy trybu konstrukcji (okna, drzwi, schody... ) w trybie projektowania.
Pipeta do tekstur i materiałów: do łatwego przenoszenia zastosowanych tekstur i / lub materiałów "z miejsca na miejsce".
Punkt obserwatora: to funkcja umożliwiająca zapisywanie pozycji obserwatora dla potrzeb prezentacji na liście w celu późniejszego jej przywołania.
Etykieta: w trybie projektowania można umiejscowić w dowolnej pozycji bitmapę, np. logo firmy. Etykieta ta ukazuje się na wygenerowanych grafikach i animacjach.
Kontrola kolizji podczas spaceru: za pomocą ikony można uniknąć możliwości przechodzenia przez ściany.
Import / eksport:
-import plików HPGL, DXF, DWG: okno dialogowe ładowania folii zostało uzupełnione o podgląd, który pozwala powiększać i przesuwać ładowane folie. Zaimplementowano również dla importu dodatkowy interpreter, pozwalający na czytanie i otwieranie plików z rozszerzeniem DWG.
-eksport danych 2D jako DXF, HPGL, VRML, MBA, EMF, PCF.
-eksport danych 3D jako VRML.
-eksport obrazów w trybie projektowania: Może nastąpić nie tylko jako plik BMP, ale także w formatach wektorowych (HPGL, DXF, WMF i MBA). ArConużywa dla tych typów prezentacji zawsze ukrytych krawędzi.

Dodatkowe Makra:
- Edytor 2D. Za pomocą tego narzędzia pomocniczego można w trybie konstrukcji tworzyć podkłady 2D do dalszego szczegółowego projektowania tak, by np. mogli z nich korzystać projektanci instalacji wod.-kan. czy instalacji elektrycznej. Niezbędne do tego symbole są załączone w dwóch plikach DXF, można zatem wczytać je za pomocą edytora 2D i zmienić odpowiednio do potrzeb.
- Projektant okładzin makro umożliwiające edycje tekstury na ścianach, sufitach i stropach. Przy połączeniu z Edytorem płytek jest bardzo dobrym narzędziem przy projektowaniu kuchni i łazienek.
- Tworzenie płytek doskonałe narzędzie do tworzenia własnych okładzin ściennych. Makro to pozwala na stworzenie własnego rodzaju płytki lub edytowania zawartości istniejących bibliotek programu ArCon.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia