Poniższa grafika przedstawia szczegółowe porównanie czterech różnych wersji SketchUp: SketchUp Go, SketchUp Free, SketchUp Pro oraz SketchUp Studio. Pokazuje ona kluczowe różnice w zakresie dostępnych funkcji, możliwości oraz innych istotnych aspektów

porownanie sketchup
       sketchup prosketchup studio