• V-Ray 3 dla Maya Workstation

Silnik renderujący z kluczem USB

Rodzaj licencji Elektroniczna
Zawartośc pakietu V-Ray licencja online
Brak towaru
3966.00
Wpisz swój e-mail
Cena przesyłki 0
Dostawa elektroniczna 0

V-Ray dla Maya
jest silnikiem renderującym przeznaczonym w szczególności dla branży filmowej i VFX. Obszerna lista funkcji oferowanych przez V-Ray dla Maya obejmuje CarPaint Material,  V-Ray Fur & Hair, dyspersję światła, teksturę PText, efekt poruszenia 3D, system oświetlenia Sun & Sky, kamerę rzeczywistą, Environment Fog oraz wiele innych, co sprawia, że jest on dziś najczęściej wybierany przez renomowane studia takie jak Method Studios, Zoic, Prime Focus, Smoke & Mirrors, Lux Visual Effects.

W zestawie klucz sprzętowy USB
  • 1 licencja V-Ray 3 Workstation dla Maya 
  • 1 stanowisko Render Node

CIENIOWANIE

Wsparcie dla efektywnego podziału materiału na warstwy - umożliwia szybkie renderowanie złożonych materiałów z wykorzystaniem narzędzia V-Ray Blend.

Szybki podpowierzchniowy shader rozpraszający światło -narzędzie V-Ray FastSSS2 wykorzystuje pre-pass w celu szybkiego i dokładnego tworzenia efektów podpowierzchniowego rozpraszania światła ze wsparciem zarówno dla pojedynczego, jak i wielokrotnego rozpraszania.

VRayCarPaintMtl - umożliwia tworzenie wspaniałych shaderów lakieru samochodowego z warstwą podkładową, bazową i ochronną.

Wsparcie dla tekstur materiałowych w Maya 2011.5 i Maya 2012 - pozwala na wykorzystanie nowego V-Ray 2.0 w celu tworzenia szerokiej gamy Procedural Shaders dla różnych projektów.

Shader VRayHairMtl jest nowym shaderem sprawiającym, że elementy takie jak włosy czy futro mogą być renderowane z niespotykaną kontrolą, jakością i szybkością.

Wparcie dla rozproszenia w załamaniu światła dla VRayMtl - opcja ta wykorzystuje nowe możliwości dla zależnego o długości fali śledzenia promieni w V-Ray i pozwala na tworzenie zachwycających zbliżeń obiektów załamanych z ostrością, która zadziwi Twoje oko.

Automatyczne wsparcie dla stylów tekstury Mari i Mudbox - V-Ray może automatycznie ładować odpowiednie bitmapy tekstur w zależności od UV renderowanego obiektu.

Tekstury Ptex - z V-Ray 2.0  można przestać martwić się o współrzędne UV i zastosować tekstury Ptex.

OŚWIETLENIE

Oświetlenie oparte na fizyce - pozwala na tworzenie realistycznego oświetlenia wykorzystując oświetlenie oparte na fizyce, w tym oświetlenie IES oraz oświetlenie obszaru wraz z mapowaniem tekstur.

Efektywne oświetlenie ze środowisk HDR - pozwala na tworzenie precyzyjnych rozwiązań IBL z ostrymi cieniami znacznie szybciej niż wynosi normalny czas renderowania.

KAMERA

Zniekształcenie obiektywu poprzez mapy przemieszczeń Nuke - kamera rzeczywista może wykorzystać mapy zniekształceń Nuke do całkowitego dopasowania zniekształcenia prawdziwej kamery.

Wsparcie dla kamery stereo Maya in trybie renderowania seryjnego - pozwala na renderowanie stereoskopowych animacjiprzy pomocy V-Ray 2.0 oraz trybu renderowania seryjnego Maya.

Opcja wyłączania efektu poruszenia - V-Ray 2.0 daje zupełną kontrolę nad włączaniem lub wyłączaniem efektu rozmycia (motion blur) wraz z ruchem kamery.

Efektywność migawki dla efektu poruszenia - umożliwia renderowanie efektu poruszenia w sposób bardziej realistyczny z wykorzystaniem manualnej kontroli efektywności migawki aparatu.

RENDER OUTPUT

Obsługa dodatkowych elementów renderingu - pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę w zarządzaniu elementami renderingu.

Element VrayLightSelect Render - pozwala na efektywne zarządzanie oświetleniem oraz wyodrębnienie udziału poszczególnych wiązek światła w scenie lub złożenie ich z powrotem, a następnie zmianę intensywności światła w dowolnym programie do kompozycji.

Nieograniczona rozdzielczość pliku wyjściowego przy renderowaniu rozproszonym - nowy element VRayDRBucket pozwala określić, który render slave jest odpowiedzialny za renderowanie danej paczki końcowej sceny.

EFEKTY

Głębia ostrości i efekty bokeh - umożliwia szybkie tworzenie opartych na fizyce efektów głębi ostrości, wykorzystując kamery rzeczywiste.

Precyzyjny efekt poruszenia - efektywne, dokładne, oparte na fizyce oraz prawdziwe efekty rozmycia obrazu 3D z wykorzystaniem kamer rzeczywistych.

OPTYMALIZACJE

Interaktywne renderowanie na CPU i GPU - V-Ray RT jest w pełni funkcjonalnym mechanizmem renderującym, łączącym wyniki działania silnika renderującego.  Z akceleracją GPU, możesz liczyć na znacznie szybszy interaktywny proces renderowania.

Geometria ładowana z dysku na żądanie - wykorzystanie V-Ray Proxy do renderowania milionów wieloboków na maksymalnej wydajności pamięci, poprzez przechowywanie geometrii na dysku twardym.

Displacement mapping - umożliwia precyzyjną kontrolę przemieszczenia w każdym obiekcie bazowym z wykorzystaniem V-Ray Displacement Modifier

Szybszy rendering dynamicznej geometrii- nowe wewnętrzne optymalizacje umożliwiają jeszcze szybszy wielordzeniowy rendering dynamicznej geometrii, takiej jak przemieszczenia, obiekty proxy, obrazy przedstawiające futro czy włosy.

Szybszy rendering Subdivision Surfaces, VRayFur i Maya Hair - nowy ulepszony V-Ray 2.0 może znacznie szybciej renderować Subdivision Surfaces, VRayFur oraz Maya Hair.

NARZĘDZIA

Narzędzie ply2vrmesh mogące przetwarzać pliki RealFlow .bin w pliki .vrmesh - z nową wersją narzędzia ply2mesh V-Ray 2.0, użytkownicy mogą renderować bardzo duże symulacje RealFlow jako obiekty VRayProxy ze znacząco lepszą wydajnością pamięci.

Przeglądarka rozszerzonych map natężenia światła - narzędzie pozwala na stopniowe scalanie plików map natężenia światła w celu uniknięcia zbędnych informacji; podgląd plików light cache; ręczne usuwanie niepotrzebnych próbek oraz korzystanie z list wyświetlania OpenGL dla większej interaktywności.
Kompatybilność z :  Autodesk® Maya® version 2014, 2015, 2016, 2017

  • Sprawdź również: