• Kategorie
  • GA Przepustowość 2019

GA Przepustowość 2019 - narzędzie CAD generujący formularze obliczeniowe dla przepustowości skrzyżowań.

Okres ważności:
Licencja wieczysta
Liczba stanowisk 1
Rodzaj licencji Elektroniczna
System operacyjny Windows
Typ licencji Do użytku komercyjnego lub prywatnego
Wersja językowa: Polska
Zawartość pakietu Licencja na program
2447.70
szt.
Cena przesyłki 0
Dostawa elektroniczna 0
Dostępność Duża dostępność

GA Przepustowość 2019 - najlepszy program generujący formularze obliczeniowe dla przepustowości skrzyżowań

 

Proces projektowania zaczynamy od definicji skrzyżowania.

 

Podajemy nazwę, opis oraz wybieramy typ skrzyżowania od którego zależą późniejsze etapy projektowania.

 

GA Przepustowość 2019

 

Wloty definiowane są dla danego skrzyżowania, następnie wstawiane jako bloki do projektu.

Przy definicji wlotu należy podać jego nazwę, opis oraz orientację. Pozostałe dane są istotne przy generowaniu formularzy obliczeniowych, w zależności od wybranej metody.

Edycji wlotu dokonujemy poprzez zaznaczenie wiersza w menadżerze wlotów i wciśnięciu przycisku edycji, bądź poprzez wskazanie danego wlotu na projekcie.

Zestawienie wlotów można zapisać do formatów doc, xls, html, bądź wstawić w formie bloku do projektu.

Kolumny tabeli można filtrować, sortować oraz włączać i wyłączać do wydruku.

GA Przepustowość 2019

 

 

Pasy dodawane są do wcześniej zdefiniowanych wlotów.

Okno menadżera pasów posiada zbliżoną funkcjonalność jak menadżer wlotów.

Okno definicji pasa różni się w zależności od typu skrzyżowania.

Dla skrzyżowania bez sygnalizacji posiada dodatkowo moduł definicji trajektorii (działający na podobnej zasadzie jak w sygnalizatorach ).

Parametry pasów można modyfikować bezpośrednio z poziomu okna

menadżera. Tak jak w przypadku wlotów, parametry pasów maja znaczenie, przy obliczaniu przepustowości.

GA Przepustowość 2019

 

 

 

Okno dialogowe „Sygnalizatory świetlne” umożliwia dodanie i wstawienie wybranego sygnalizatora do projektu.

 

Definiując nowy sygnalizator mamy możliwość wyboru parametrów takich jak: skrzyżowanie, rodzaj, grupa sygnalizacyjna, nazwa, stan oraz pozostałych.

 

Do sygnalizatorów dodajemy trajektorie oraz linie zatrzymania (nie dotyczy skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. W takim wypadku trajektorie dodaje się do obiektów pasów).

 

Trajektoriom możemy nadawać własne unikalne nazwy. Do trajektorii możemy również wstawiać opisy.

Przy prawidłowo zdefiniowanym układzie skrzyżowania (wloty, pasy), pasy wlotowe, wylotowe, relacje oraz pozostałe parametry zostają rozpoznane automatycznie. Dodatkowe narzędzia trajektorii umożliwiają ponowne rozpoznanie relacji, pobranie aktualnych parametrów obliczeniowych z konfiguracji oraz podgląd trajektorii (ikona lupki).

 

Edycji sygnalizatorów możemy dokonywać poprzez wskazanie sygnalizatora na projekcie lub poprzez menadżera sygnalizatorów lub trajektorii.

 

Okna menadżerów pomocne są przy dokonywaniu masowych zmian, sprawdzeniu poprawności zdefiniowanych obiektów lub np. pozwalają wstawić (zapisać do pliku) zestawienie sygnalizatorów, relacji.

 

Sygnalizatory świetlne

 

Dodając nową tabelę natężenia, należy wybrać skrzyżowanie, metodę obliczeniową oraz podać nazwę nowej tabeli.

W oparciu o te skrzyżowanie oraz metodę generowany jest pusty szablon tabeli.

Odpowiednio uzupełnioną tabelę należy wstawić do projektu w formie bloku.

Wartości tabeli można importować z innych tabel, o ile tabele utworzone są dla tej samej metody.

 

Dodając nową tabelę natężenia

 

 

Po dodaniu nowej tabeli przepustowości rozpoczęte zostaje generowanie formularzy.

 

Liczba oraz rodzaj formularzy uzależniony jest od rodzaju wybranej metody oraz typu skrzyżowania (skrzyżowanie z sygnalizacją, bez sygnalizacji, rondo), a także od parametrów konkretnego skrzyżowania.

 

Po lewej stronie znajduje się lista wygenerowanych formularzy.

 

U góry opis zaznaczonego formularza oraz przyciski dodaj, usuń formularz (dostępne jedynie w wybranych przypadkach, np. przy uwzględnieniu przystanków autobusowych).

 

Po prawej stronie znajdują się przyciski funkcyjne. Dodatkowe parametry,przycisk ponownego pobrania danych i przeliczenia formularzy. Przyciski zapisu formularzy w formie dokumentów (doc, xls, html ) oraz zapis tabeli z formularzami i wstawienie ich w formie bloków do projektu.

 

Pod spodem znajduje się okno podglądu zaznaczonego formularza.

 

Poniżej wyświetlone zostają wszelkie komunikaty informacyjne, ostrzeżenia oraz błędy dotyczące aktualnie przeliczanego skrzyżowania.

 

Formularze w których można wprowadzić zmiany wyróżnione są ikonkami z ołówkiem. Podwójne kliknięcie na taki formularz otwiera okno edycji formularza.

 

 

nowej tabeli przepustowości

 

 

Oprócz metod obliczania przepustowości według GDDKiA, program posiada także uproszczoną metodę: „Średnich odstępów czasowych”*.

 

Po zdefiniowaniu tabeli przepustowości (według tej metody). Dodając

nową tabele przepustowości (wybierając tą metodę) otwarte zostaje okno z danymi pobranymi z projektu.

 

Klikając „dalej” pojawia się okno oraz wyniki obliczeń.

 

Istnieje możliwość wprowadzania zmian parametrów dla określonych grup.

 

Dostępny jest tutaj opis metody, możliwość importu wcześniej zdefiniowanych tabel natężeń oraz zapis i eksport formularzy tak jak w poprzedniej metodzie.

 

Średnich odstępów czasowych

  • Sprawdź również: